Βιογραφικό Σημείωμα


Στεφαδούρος Βαγγέλης
Εκπαιδευτικός δευτ. Εκπαίδευσης
Εκπαιδευτής Ενηλίκων
Χημικός Μηχανικός Ε.Μ.Π.


Σπουδές 
1974-1979 : Σχολή Χημικών Μηχανικών Ε.Μ.Π.
Δίπλωμα Χημικού Μηχανικού (Βαθμός Λίαν Καλώς )

Επαγγελματική Κατάρτιση 

21-27/2/2009 : New Educational Models in adult education ,
CECE (Madrid) - 
ΕΚΕΠΙΣ, Πρόγραμμα Leonardo da Vinci

7/2006- 12/2006 : Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων, 
ΕΚΕΠΙΣ - ΚΕΚ ΣΒΙΕ

6/1996 : Η διαχείριση των επικινδύνων αποβλήτων,
Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος.

6/1996 : Σχεδιασμός και Λειτουργία Επεξεργασίας και Διάθεσης 
Λυμάτων, Ε.Μ.Π, Τομέας Υδατικών Πόρων , Υδραυλικών 
και Θαλασσίων Έργων -Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών.

10/1985 : Theory and Practice of Radioimmunoassys, 
Mallinckrodt Diagnostica.

14/7/82 - 25/10/82 : Marketing Εξαγωγών, ΕΛΚΕΠΑ.

1/11/77 έως 7/2/78 : Χημική Οργανολογία και Ενόργανος Χημική Ανάλυση, 
Ένωση Ελλήνων Χημικών

Επαγγελματική Σταδιοδρομία

 1. 15/10/2001 μέχρι και σήμερα : Καθηγητής σε ΙΙΕΚ και ΚΕΚ.
  Πιστοποιημένος Εκπαιδευτής Ενηλίκων (Γενικό Υπομητρώο Ε.ΚΕ.Π.Ι.Σ , Αρ. Μητρώου ΕΒ 13870).
 2. 1988 μέχρι και σήμερα : Καθηγητής Χημείας Φροντιστηρίων Μέσης Εκπαίδευσης.
 3. 1987-2000 : Εμπορικός Αντιπρόσωπος Χημικών Οίκων του Εξωτερικού.
 4. 1982-1987 : Τεχνικός Σύμβουλος στην εταιρεία Ν. ΚΡΑΛΛΗΣ ΑΒΕΕ. 
 5. 1982 (Ά εξάμηνο) : Συνεργάτης στην έδρα των Τεχνοοικονομικών Μελετών Χημικών Βιομηχανιών του Ε.Μ.Π. 
 6. 1980-81 : Ωρομίσθιος Καθηγητής Χημείας στο Τεχνικό και Επαγγελματικό Λύκειο Μυτιλήνης.

Σημειώσεις Μαθημάτων

Για το ΙΕΚ : 

 1. Ασφάλεια & Υγιεινή στο Χώρο Εργασίας.
 2. Φυσικές & Χημικές Διεργασίες.
 3. Χημική Τεχνολογία ( Φαρμακοποιοί )
 4. Περιβάλλον
 5. Θεωρία Χημικής Τεχνολογίας (Οπτικοί )
 6. Εργαστήριο Χημικής Τεχνολογίας (Οπτικοί)
 7. Χημεία Τροφίμων
 8. Έλεγχος και Καταλληλότητα Τροφίμων.
 9. Αναλυτική Χημεία.
 10. Γενική Χημεία Ι & ΙΙ
 11. Ιστορία Οπτικού Γυαλιού. 

Για το Λύκειο :

 1. Χημεία Α΄Λυκείου.
 2. Οργανική Χημεία.
 3. Χημεία Β΄Λυκείου Θετικής Κατεύθυνσης.
 4. Χημεία Γ΄Λυκείου Θετικής Κατεύθυνσης.
Last modified: Sunday, 19 April 2015, 4:56 PM